Kwaliteit en praktijkvoering

Ik ben bekend met de protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (Emmelkamp & Hoogduin, 2017). Ik gebruik alleen bewezen methoden en protocollen. Natuurlijk is er plaats voor de eigen inbreng van de cliënt, ik lever altijd maatwerk. Zorgmail wordt gebruik ik voor de uitwisseling van gegevens. Embloom (e-mental health programma binnen een beveiligde webomgeving) wordt binnen de praktijk gebruikt ter ondersteuning van behandeldiagnostiek, behandeling, terugvalpreventie en beeldbellen. My Mind wordt gebruikt bij exposure bij EMDR. 
Bij het opvragen van het dossier wordt de client altijd geinformeerd over de termijn waarop ik de informatie kan overleggen. Werkaantekeningen maken geen deel uit van het clienten/patientendossier. 

Ik vind een gepast gebruik van de zorg belangrijk: het gaat om de juiste inzet van hulp bij aanvang van een behandeling en om tijdig op- en afschalen van de behandeling. Ik sluit een behandeling af wanneer onvoldoende gezondheidswinst wordt behaald en behandel niet langer dan noodzakelijk. Het betreft uitsluitende kortdurende psychologische zorg tot 750 minuten in de Nederlandse taal. 

Vakanties, afwezigheid en toegankelijkheid

Als je mijn voicemail inspreekt, bel ik zo spoedig mogelijk terug. Van maandag tot en met donderdag ben ik rond 16.30 uur vaak telefonisch bereikbaar. Mijn vakanties vallen voornamelijk in de schoolvakantieperiodes van regio Zuid. Soms ben ik afwezig in verband met scholing, cursus of opleiding. 
Bij ernstige (verslechtering van je) klachten neem dan contact op met je huisarts/huisartsenpost/HAP. Alleen bij langdurige afwezigheid word ik door een collega vervangen. Ik heb daarvoor een draaiboek opgesteld. De praktijk aan de Raadhuisstraat 20 in Vorden is niet toegankelijk voor mindervaliden. Afzeggen van de afspraak binnen 24 uur leidt tot kosten (€60,-), deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. 

Clientervaringsmetingen
 
Uw mening over de behandeling is van belang, met de CQ-i wordt de tevredenheid over de behandeling in de praktijk gemeten. De feedback wordt gebruikt om verbeteracties in te zetten. 
 
Richtlijnen en ggzstandaarden
 
In de praktijk wordt gewerkt volgens de richtlijnen op https://www.ggzstandaarden.nl/ , https://www.thuisarts.nl/ en Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (Emmelkamp & Hoogduin, 2017). 
VGCt: www.vgct.nl, registratie Cognitief gedragstherapeut VGCt
EFT: www.eftin.nl, niveau B EFT voor individuele behandeling
AFT: basisopleiding in mei 2024 afgerond
GGZ Kwaliteitsstatuut: klik hier om te openen
LVVP visitatie certificaat: klik hier om te openen
Zorgprestatiemodel: klik hier om te openen
 
Praktijkvoering
Tarieflijst GZ-psycholoog/NZA 2024: klik hier om te openen
Tarieven praktijk 2024: klik hier om te openen
Betalingsvoorwaarden: klik hier om te openen
Privacy statement: klik hier om te openen
 
Samenwerking
 
Uitgebreide informatie over lokale samenwerking is te vinden in het kwaliteitsstatuut. 
 

Ik ben geregistreerd via en aangesloten bij: