Vergoeding op basis van verwijsbrief

Vergoeding is alleen mogelijk als je een verwijsbrief van de huisarts hebt waarin staat hij/zij een DSM-5 stoornis vermoedt en je daarvoor gericht naar de Basis GGZ verwijst. Je verwijsbrief is maximaal negen maanden geldig. De verwijsdatum moet voor de datum van het intakegesprek met mij liggen. Op de verwijsbrief staat de AGB-code van je huisarts en je BSN-nummer.

De Basis GGZ-zorg valt onder de basiszorgverzekering, maar wordt eerst verrekend met je eigen risico. In 2024 is dat 385,-. Behandeling van een aantal stoornissen wordt niet vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met mij op. Sinds 1 januari 2022 is de financiering van de GGZ veranderd. Dat betekent dat het eigen risico voor gesprekken in 2024 ten laste van je eigen risico van 2024 gaat, ook als je in 2023 met de behandeling begonnen bent. 

Contracten met alle zorgverzekeraars

Na het intakegesprek bepalen we samen de zorgvraagtypering. Op basis van de uitkomst van de HONOS+ en de ernst, de complexiteit, het risico en het beloop van je klachten, maak ik een inschatting van het BGGZ-profiel. De BGGZ-profielen zien er als volgt uit: Basis Kort – tot 4 gesprekken, Basis Middel – tot 8 gesprekken, Basis Intensief – tot 12 gesprekken.  Als blijkt dat ik je in de praktijk niet kan behandelen dan volgt een terugverwijzing of doorverwijzing. 

De verrekening van de gesprekken gaat op basis van geplande consulttijd, de planning in mijn agenda is leidend. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de behandeldiagnostiek, de complexiteit van de problematiek en de invulling van en de mate van begeleiding bij de online therapie. Ik declareer rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Ik heb contracten gesloten met alle zorgverzekeraars.

 

Zelf betalen

Behandeling van een aantal stoornissen wordt niet meer vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van burn-out, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met mij op. Bij ongecontracteerde zorg geldt het tarief van €101,50. Zie ook de tarieflijst onder de tab Kwaliteit en praktijkvoering. 

Voor een afspraak die je binnen een werkdag (binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, stuur ik je een factuur van €60. Zie ook de tarieflijst.