Vergoeding op basis van verwijsbrief

Vergoeding is alleen mogelijk als je een verwijsbrief van de huisarts hebt waarin staat hij/zij een DSM-5 stoornis vermoedt en je daarvoor gericht naar de Generalistische Basis GGZ verwijst. Je verwijsbrief is maximaal negen maanden geldig. De verwijsdatum moet voor de datum van het intakegesprek met mij liggen. Op de verwijsbrief staat de AGB-code van je huisarts en je BSN-nummer.

De Basis GGZ-zorg valt onder de basiszorgverzekering, maar wordt eerst verrekend met je eigen risico. In 2022 is dat 385,-. Behandeling van een aantal stoornissen wordt niet vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met mij op. Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de GGZ. Dat betekent dat het eigen risico voor gesprekken in 2022 ten laste van je eigen risico van 2022 gaat, ook als je in 2021 met de behandeling begonnen bent. 

Zorgzwaarte van je klachten

Na het intakegesprek bepalen we samen de zorgvraagtypering. Op basis van de uitkomst van de HONOS+ en de ernst, de complexiteit, het risico en het beloop van je klachten, maak ik een inschatting van het GBGGZ-profiel. De GBGGZ-profielen zien er als volgt uit: Basis Kort – tot 4 gesprekken, Basis Middel – tot 8 gesprekken, Basis Intensief – tot 12 gesprekken. Mocht in de loop van de behandeling blijken dat een ander zorgvraagtypering en/of GBGGZ-profiel van toepassing is dan passen we de behandeldoelen aan. Als blijkt dat ik je in de praktijk niet kan behandelen dan volgt een terugverwijzing of doorverwijzing. 

De verrekening van de gesprekken gaat op basis van geplande consulttijd. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de behandeldiagnostiek, de complexiteit van de problematiek en de invulling van en de mate van begeleiding bij de online therapie. Ik declareer rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Ik heb contracten gesloten met alle zorgverzekeraars.

Zelf betalen

Behandeling van een aantal stoornissen wordt niet meer vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met mij op. Bij ongecontracteerde zorg geldt het tarief van €95,-. Zie ook de tarieflijst.

Afzeggen van je afspraak

Voor een afspraak die je binnen een werkdag (binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, stuur ik je een factuur van €60. Zie ook de tarieflijst.